Ray trượt tủ bếp

Ray trượt tủ bếp giảm chấn lắp âm toàn phần dài 450mm

Mã sản phẩm: NE336.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở toàn phần Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm toàn phần […]

Ray trượt tủ bếp giảm chấn lắp âm toàn phần dài 400mm

Mã sản phẩm: NE336.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 1 năm Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất NewEra Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở toàn phần. Kích thước Dài 400mm. Đặc điểm Lắp cho khoang […]

Ray trượt tủ bếp NE336.350 lắp âm toàn phần dài 350mm

Mã sản phẩm: NE336.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 1 năm Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở toàn phần Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm toàn phần […]

Ray trượt tủ bếp giảm chấn lắp âm toàn phần dài 300mm

Mã sản phẩm: NE336.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 1 năm Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở toàn phần Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm toàn phần […]

Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm mở 3/4 dài 500mm

Mã sản phẩm: NE326.500 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 1 năm Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở 3/4 Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm, mở 3/4, dài […]

Ray trượt tủ bếp có giảm chấn lắp âm mở 3/4 450mm

Mã sản phẩm: NE326.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 1 năm Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở 3/4 Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm, mở 3/4, dài […]

Ray trượt tủ bếp có giảm chấn lắp âm mở 3/4 dài 400mm

Mã sản phẩm: NE326.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 1 năm Vận chuyển: Miễn phí nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh Loại Ray trượt tủ bếp NewEra Kiểu Ray gắn âm, giảm chấn tích hợp, mở 3/4 Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NewEra giảm chấn lắp âm, mở 3/4, dài […]

Chuyển lên trên